نوع جدید از تبلیغات مخصوص رسانه‌های موبایلی

میخواهید تبلیغات خود را شروع کنید؟ تبلیغات همسان را امتحان کنید

نوع جدید از تبلیغات همسان ``هایک``

هایک یک شبکه‌ مخصوص تبلیغات همسان درون محتوایی موبایلی است.

حتما تبلیغات همسان را دیده‌اید که این روزها شدیدا همه‌گیر شده و در اکثر وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان "پیشنهاد توسط" نمایش داده میشوند. تبلیغات همسان به صورت مشخص باید در بخشی از محتوا قرار بگیرند که نوع و ساختار یکسانی با محتوای قبل و بعد از خود داشته باشند تا در نتیجه باعث خروجی حداکثری آنها شود.
هم تبلیغ دهنده‌ها و هم منتشرکنندگان هر دو از این ساختار سود میبرند بدون آن که تجربه‌ی کاربری افت کند و هر عین حال باعث افزایش اعتماد کاربران به برند میشود.

Screen Shots

It is adaptable to a variety of formats

به شبکه ی تبلیغات ما بپیوندید !

About  Contact  Privacy
© 2017, FreakOut Iran