نوع جدید از تبلیغات مخصوص رسانه‌های موبایلی

میخواهید تبلیغات خود را شروع کنید؟ تبلیغات همسان را امتحان کنید

نوع جدید از تبلیغات همسان

فریک‌اوت همسان یک شبکه‌ مخصوص تبلیغات همسان درون محتوایی موبایلی است

فریک اوت یک شرکت چندملیتی اصالتا ژاپنی است که در بازار بورس توکیو حضور دارد، ارائه‌دهنده سرویسهای متنوع تبلیغات اینترنتی است و به تازگی دفتر خود را در ایران راه‌اندازی کرده است

حتما تبلیغات همسان را دیده‌اید که این روزها شدیدا همه‌گیر شده و در اکثر وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان "پیشنهاد توسط" نمایش داده میشوند. تبلیغات همسان به صورت مشخص باید در بخشی از محتوا قرار بگیرند که نوع و ساختار یکسانی با محتوای قبل و بعد از خود داشته باشند تا در نتیجه باعث خروجی حداکثری آنها شود.
هم تبلیغ دهنده‌ها و هم ناشران هر دو از این ساختار سود میبرند بدون آن که تجربه‌ی کاربری افت کند و در عین حال باعث افزایش اعتماد کاربران به برند میشود.

تصاویر

تبلیغ همسان با انواع محتوا

به شبکه ی تبلیغات ما بپیوندید !