سیاست حفظ حریم خصوصی

فعال سازی گزینه قطع همکاری مرورگر و موبایل هوشمندتان از جمع‌آوری باز می‌دارد و امکان استفاده از این اطلاعات را متوقف می کند.(شامل ارائه اطلاعات به طرف‌های سوم)
گزینه امکان قطع همکاری باید برای هر مرورگر جداگانه فعال شود و پس از فعال‌سازی فعالیت‌های شما در اینترنت ذخیره سازی نخواهد شد. هرچند اگر در مرورگر خود تغییراتی اعمال کنید یا آن را پاک و دوباره نصب کنید ممکن است در شرایط خاصی، این اطلاعات دوباره ذخیره سازی شوند.

مرورگرها:
قطع همکاری عدم دنبال کردن (غیرفعال سازی تبلیغات هدفمند)
به این صفحه مراجعه کنید http://mtburn.jp/privacy_policy/opt_out/complete/

اپلیکیشن:

سیاست حفاظت از حریم خصوصی

M.T Burn Inc (که از این پس در این قرارداد شرکت خوانده می شود ) از سیستم تبلیغاتی "هایک" برای نمایش تبلیغاتی که محتوای مرتبط به کاربران نشان میدهند استفاده میکند. شرکت اهمیت اطلاعات شخصی افراد را درک میکند و تمامی قوانین مربوط به اطلاعات و حریم خصوصی افراد را رعایت میکند، همچنین قوانین ویژه‌ی خود را نیز برای حفاظت بیشتراز اطلاعات حریم خصوصی کاربران دارد.

بخش ۱: قوانین کلی در مورد حفظ حریم و اطلاعات خصوصی کاربران

۱- مفهوم اطلاعات خصوصی
اطلاعات خصوصی اطلاعاتی در مورد فردی زنده است. این اطلاعات شامل نام، تاریخ تولد و باقی اطلاعاتی است که از طریق آنها می‌توان یک فرد را شناسایی کرد. این اطلاعات شامل اطلاعاتی می‌شوند که میتوانند خود به تنهایی باعث شناسایی یک کاربرشوند یا با قرار گرفتن در کنار باقی اطلاعات موجب به شناسایی یک فرد شوند. (قانون حفظ حریم خصوصی افراد بخش دوم پاراگراف اول حفاظت از اطلاعات شخصی افراد ماده دوم پاراگراف اول)

۲- هدف استفاده از اطلاعات خصوصی
شرکت مجاز است در حد مجاز مشخص شده در موارد زیر از اطلاعات شخصی افراد استفاده کند. استفاده از این اطلاعات به هر دلیلی جز موارد زیر تنها زمانی مجاز است که مجوز و تاییدیه از کاربران جداگانه دریافت شود.

الف) برای ارائه بی نقص خدمات شرکت به کاربران. (خدمات مرتبط با تبلیغات، مدیریت رسانه و موارد مرتبط)
ب) جمع آوری و ایجاد داده های آماری مرتبط با خدمات شرکت
ج) پاسخ به درخواست‌های کاربران
د) برنامه‌ریزی خدمات آینده‌ی شرکت
و) ارائه اطلاعات در مورد خدمات شرکت
ی) اهداف دیگری که به صورت جداگانه در خدمات شرکت مشخص شده باشد

۳- محدودیت‌های استفاده از اطلاعات شخصی
شرکت اجازه استفاده از اطلاعات شخصی افراد را جز در موارد ذکر شده در بالا ندارد و اگر قصد استفاده‌ی دیگری داشته باشد باید مجوز را از فرد یا افراد بگیرد. حتی اگر زمانی دو شرکت با هم ادغام شوند باز هم برای استفاده از اطلاعات شخصی کاربران به جز موارد ذکر شده نیاز به مجوز است مگر در مواردی که در ادامه به آنها اشاره شده است:

الف) از طرف قانون‌گذاران و مجاری قانونی درخواست شده باشد
ب) زمانی که برای حفظ سلامت جان و مال افراد باشد و یا گرفتن مجوز از فرد مورد نظر سخت و غیرممکن باشد.
ج) زمانی که بهبود سلامت جامعه یا تشویق به رشد سالم کودکان در میان باشد و دسترسی به افراد برای گرفتن مجوز آنها سخت باشد.
د) زمانی که نیاز به همکاری با سازمان‌ها و ادارات دولتی براساس قوانین موجود در کشور باشد و گرفتن مجوز از فرد مورد نظر در کار این نهاد‌ها خلل ایجاد کند.

۴- روش صحیح به دست آوردن اطلاعات شخصی
شرکت میتواند اطلاعات شخصی افراد را با نیت مثبت به دست بیاورد این شامل اهداف غیرقانونی نمی‌شود. همچنین شرکت مجاز به جمع آوری اطلاعات کودکان زیر ۱۵ سال بدون دریافت مجوز از قیم آنها نیست.

۵- اطلاع رسانی دلیل استفاده از اطلاعات شخصی در زمان به دست آوردن آنها
شرکت باید پیش از به دست آوردن هر گونه اطلاعات اهداف استفاده از آنها را منتشر کند جز در موارد زیر:
الف) زمانی که امکان ضربه زدن به جان و مال و حقوق افراد در صورتی که به اطلاعت جامعه یا باقی شرکت‌ها رسانده شود، وجود داشته باشد.
ب) اگر با اطلاع رسانی از دلایل استفاده ضربه‌ی مشخص و بزرگی به شرکت و طرف‌های قرارداد آن بخورد.
ج) اگر لازم باشد در کشوری از قوانین خاص آنها پیروی کرد و این کار اطلاعات برخلاف قوانین آن کشور باشد.
د) زمانی که دلیل استفاده از اطلاعات کاملا براساس روش بدست آوردن آنها کاملا واضح و روشن باشد.

۶- تغییرات در دلایل استفاده از اطلاعات شخصی
اگر شرکت قصد داشته باشد در دلایل استفاده از اطلاعات شخصی تغییری ایجاد کند این تغییرات نباید از حد قانونی و مشخص ذکرشده در موارد بالا خارج شود. کاربران نیز باید از این تغییرات با اطلاع رسانی مطلع شوند.

۷- امنیت اطلاعات شخصی کاربران و نظارت بر رفتار کارمندان
شرکت باید قوانین و ساختار مشخصی را برای استفاده از اطلاعات شخصی کاربران مشخص کند تا در نتیجه از درز، گم شدن یا ضربه زدن به اطلاعات جلوگیری کند.

۸- نظارت بر طرف قراردادهای شرکت شرکت های طابعه
زمانی که شرکت های طابعه بخش یا تمام اطلاعات شخصی را دریافت میکنند، شرکت باید یک قرارداد محرمانه با آنها امضا کند و در آن روش‌های حفظ اطلاعات را ذکر کند. یا در قراردادی جداگانه به عنوان ناظر برعملکرد صحیح طرف قرارداد نظارت داشته باشد.

۹- محدودیت‌های ارائه اطلاعات به طرف‌های سوم
شرکت اطلاعات شخصی افراد را به طرف‌های سوم بدون اجازه از کاربران ارائه نخواهد کرد جز در موارد زیر:
الف) درخواست قانونی از طرف سازمان‌های ذی‌صلاح ارائه شده باشد.
ب) زمانی که برای حفظ جان و مال افراد در خطر باشد و دسترسی به افراد برای گرفتن مجوز سخت یا غیرممکن باشد.
ج) زمانی که برای بهبود سلامت جامعه یا تشویق به رشد سالم کودکان در میان باشد و دسترسی به افراد برای گرفتن مجوز آنها سخت باشد.
د) زمانی که نیاز به همکاری با سازمان‌ها و ادارات دولتی براساس قوانین موجود در کشور باشد.
و) زمانی که موارد زیر به از پیش چاپ یا اعلام شده باشد:
-- دلایل استفاده شامل استفاده‌ی طرف‌های سوم نیز باشد.
-- اطلاعات ارائه شده به طرف‌های سوم
-- روش‌های و دلایل ارائه اطلاعات به طرف‌های سوم
-- معلق سازی شرایط ارائه محدود اطلاعات به طرف‌های سوم براساس درخواست ارسال شده توسط کاربر
با این وجود تحت شرایطی که در زیرآمده است، موارد بالا در ارتباط با ارايه اطلاعات به طرف‌های سوم صادق نخواهد بود: :
زمانی که شرکت کلیه نگه‌داری و پردازش اطلاعات شخصی را در محدوده‌ی موارد ذکر شده در " موارد استفاده" برون سپاری میکند.
زمانی که اطلاعات شخصی برای حفظ و ادامه ی کسب و کار در صورتی که دو کسب و کار ادغام شده باشند، ارائه شده باشد.
هنگامی که اطلاعات شخصی درهمکاری با طرفین خاصی استفاده شده باشد با توجه به موارد اطلاعات شخصی بکار رفته در ارتباط و این حقیقت که از این اطلاعات استفاده خواهد شد، میزان دسترسی مشارکت کنندگان، هدف مشارکت کنندگان، و مدیریت اطلاعات شخصی ذکر شده به کاربر از پیش اعلام خواهد شد و یا امکان دسترسی آسان به نام، نام همکاران و طرفین مسىول داده برای او فراهم خواهد شد.
هنگامی که اطلاعات شخصی در همکاری با طرفین خاصی استفاده شده باشد در صورت تغییر هدف کاربر، و یا تغییر در نام و یا نام مدیر مسىول مشارکت کننده، کاربران می بایست درباره تغییر از پیش مطلع شده باشند و یا امکان دسترسی آسان به جزییات تعییر برای ایشان فراهم شود.

۱۰- انتشار موارد مرتبط با اطلاعات شخصی
شرکت باید کاربران را از مورد زیر که مرتبط با اطلاعات شخصی آنهاست آگاه سازد و به هر درخواستی در مورد اطلاعات شخصی بدون تاخیر و سریعا پاسخ دهد.
دلیل استفاده از اطلاعات شخصی (جز زمانی که هیچ تعهدی در قانونی حفاظت از اطلاعات شخصی وجود ندارد. زمانی که تصمیم به عدم پاسخ‌گویی گرفته شود، این موضوع باید سریعا به کاربر اطلاع داده شود.)

۱۱- اطلاع رسانی اطلاعات شخصی
زمانی که از طرف کاربر/کاربران برای شرکت درخواستی مبنی بر اعلام اطلاعات شخصی‌ای که از آنها دارد دریافت میشود، شرکت این کار را بدون تاخیر می‌باید انجام دهد. اما در صورتی که در خواست شامل هریک از موارد زیر باشد، همه یا بخشی از این اطلاعات نباید اعلام شود. و اگر تصمیم بر عدم اطلاع رسانی در مورد اطلاعات شخصی گرفته شد باید بدون تاخیر به اطلاع کاربر رسانده شود.
الف) زمانی که به جان، مال یا حقوق فرد یا افرادی که درگیر این موضوع هستند لطمه‌ای وارد شود.
ب) اگر لطمه‌ی مشخص و بزرگی به کسب و کاری که شرکت دارد وارد کند.
ج) اگر به قانون و مقررات لطمه وارد کند.
به طور کلی، اطلاعاتی جز اطلاعات شخصی مانند لاگ‌های ذخیره شده نیازی به اطلاع رسانی ندارند.

۱۲- اصلاح اطلاعات شخصی
اگر کاربر به شرکت درخواستی مبنی بر اصلاح، حذف (یا هر نوع تصحیح) ارسال کند، اگر از طرف مجاری قانونی منعی برای این موارد ایجاد نشده باشد، شرکت باید سریعا این موارد را در انجام دهد. و براساس تغییراتی که در "دلایل استفاده" اعمال خواهد شد، به کاربر اطلاع دهد.

۱۳- تعلیق استفاده از طلاعات شخصی
اگر کاربری درخواست داشته باشد که شرکت از اطلاعات وی دیگر استفاده نکند یا آن را حذف کند، (که از این پس در این قرارداد تعلیق به منظورمابقی اینگونه درخواست ها نیز خواهد بود) اگر دلیل درخواست مواردی باشد که شرکت خارج از " موارد استفاده" ذکر کرده یا اطلاعات توسط فرد/افرادی با اهداف غیرقانونی و نامناسب به دست آورده شده باشد شرکت ملزم است در مدت زمان قانونی و سریعا به درخواست پاسخ شده و براساس نتایج بررسی خود دسترسی را معلق کند و و به کاربر اطلاع دهد.
اما اگر حدف یا تعلیق اطلاعات شخصی سخت و پرهزینه باشد، شرکت میتواند از روش‌های جایگزین برای بهبود امنیت اطلاعات و منافع شخصی کاربر استفاده کند.

۱۴- توضیح دلایل
شرکت باید هر زمانی که هر یک از اتفاقات زیر افتاد حتی اگر کاربر درخواست نکرده باشد، دلایل کار خود را به وی توضیح دهد:
الف) اطلاع از دلایل استفاده داده نشده باشد.
ب) همه یا بخشی از اطلاعات شخصی اعلام نشده باشد.
ج) استفاده از اطلاعات شخصی معلق نشده باشد
د) ارائه اطلاعات به طرف‌های سوم ممنوع نشده باشد.

بخش دوم: استفاده از داده‌های اطلاعاتی

۱- تعریف داده‌های اطلاعاتی
داده‌های اطلاعاتی به اطلاعاتی مانند جنسیت، اطلاعات علایق شخصی، کوکی‌ها و آی پی آدرس و اطلاعات استفاده از اینترنت اشاره دارد.

۲- به دست آوردن داده‌های اطلاعاتی
شرکت باید به هر مرورگر هر کاربر یک ID خاص رشته‌ای اتلاق کند (که از این پس در این قرارداد به آن Unique ID میگوییم). این ID در کوکی هر مروگر ذخیره خواهد شد. در مورد اپلیکیشن‌های موبایل‌های هوشمند که از کوکی استفاده نمیکنند از ID تبلیغاتی مشخص کننده (Smartphone ad identifier) که توسط سیستم‌عامل موبایل ارائه میشود استفاده خواهد شد. (IDFA یا Google Advertising ID). اطلاعات زیر از طریق Unique ID یا IDFA یا Google Adveritsing ID استخراج خواهند شد:

User Agent
IP Adress
اطلاعات دستگاه
آدرس سایت
تاریخ دسترسی
تاریخچه و رفتارها در بررسی هر سایت و میزان نرخ تبدیل که توسط هر تبلیغ دهنده مشخص میشود.
Advertising Identifier
داده‌های اطلاعاتی که توسط شرکت جمع آوری میشوند به هیچ وجه اطلاعات شخصی نیستند چون به تنهایی باعث شناسایی یک فرد خاص نمیشوند و اگر با باقی اطلاعات ادغام شوند هم به سادگی به شناسایی کاربر کمک نمیکنند.
جز موارد بالا، شرکت میتواند از همکاران تجاری خود (طرف‌های سوم) اطلاعاتی مانند دسته‌بندی کاربران براساس Unique ID آنها را دریافت کند. اما این اطلاعات شامل اطلاعاتی که باعث شناسایی یک کاربر خاص میشوند نخواهد شد از آنجایی که Unique ID تولید شده کاملا خودکار و به صورت رندوم است.

۳- دلایل استفاده از داده‌های اطلاعاتی
داده‌های اطلاعاتی جمع آوری شده توسط شرکت برای اهداف تبلیغات آنلاین استفاده میشوند. این داده‌ها برای بررسی میزان تاثیر گذاری تبلیغات و به خصوص موارد زیر مورد استفاده واقع میشوند:
الف) دسته بندی کاربران براساس تاریخچه‌ی رفتار آنها به شکلی که تبلیغ دهنده مدنظر دارد. و همچنین ارائه تبلیغات هدفمند براساس این دسته بندی‌ها.
ب) بررسی میزان تاثیر گذاری تبلیغات، بررسی بازار و ایجاد گزارش‌های بررسی بازار.
ج) اطمینان از ارائه خدمات مناسب و مفید به مشتریان براساس خدماتی که شرکت ارائه میکند.
د) ارائه آمار و اطلاعات براساس خدماتی که شرکت ارائه میکند.
و) برنامه ریزی برای خدماتی که شرکت مدنظر دارد در آینده ارائه کند.

۴- تغییر در دلایل استفاده از داده‌های اطلاعاتی
هر زمان که شرکت در استفاده از داده‌های اطلاعاتی تغییری به وجود بیاورد، این تغییرات از میزان منطقی و قابل قبول ذکر شده در "موارد استفاده" نباید بیشتر باشد. تغییرات ایجاد شده باید به اطلاع کاربران رسانده شود.

۵- مدیریت امنیت داده‌های اطلاعاتی و نظارت بر عملکرد کارکنان
شرکت باید قوانین و ساختار مشخصی را برای استفاده از اطلاعات شخصی کاربران مشخص کند تا در نتیجه از درز، گم شدن یا ضربه زدن به اطلاعات جلوگیری کند.

۶- نظارت بر طرف قراردادهای شرکت
زمانی که طرف قراردادهای شرکت بخش یا تمام داده‌های اطلاعاتی را دریافت میکنند، شرکت باید یک قرارداد محرمانگی با آنها امضا کند و در آن روش‌های حفظ اطلاعات ذکر شود. یا در قراردادی جداگانه به عنوان ناظر برعملکرد صحیح طرف قرارداد نظارت داشته باشد.

۷- محدودیت‌های ارائه اطلاعات به طرف‌های سوم
در شرایط زیر شرکت داده‌های اطلاعاتی را به طرف‌های سوم ارائه خواهد کرد:
الف) درخواست قانونی از طرف سازمان‌های ذی‌صلاح ارائه شده باشد.
ب) زمانی که برای حفظ جان و مال افراد در خطر باشد و دسترسی به افراد برای گرفتن مجوز سخت یا غیرممکن باشد.
ج) زمانی که برای بهبود سلامت جامعه یا تشویق به رشد سالم کودکان در میان باشد و دسترسی به افراد برای گرفتن مجوز آنها سخت باشد.
د) زمانی که نیاز به همکاری با سازمان‌ها و ادارات دولتی براساس قوانین موجود در کشور باشد.
و) زمانی که کسب و کارهایی که با شرکت همکاری میکنند نیاز به داده‌های اطلاعاتی داشته باشند.
ی) برای ادامه‌ی کسب و کار در صورتی که ادغام یا دلایل دیگری ممکن است خللی در کسب و کار ایجاد کنند.

۸- تغییرات در قوانین حفظ حریم خصوصی
شرکت باید در هر زمان که تغییری در قوانین خفاظت از حریم خصوصی ایجاد کرد به اطلاع و تایید کاربران برساند.

۹- قطع همکاری
فعال سازی گزینه قطع همکاری مرورگر و موبایل هوشمندتان از جمع‌آوری باز می‌دارد و امکان استفاده از این اطلاعات را متوقف می کند.(شامل ارائه اطلاعات به طرف‌های سوم)
گزینه امکان قطع همکاری باید برای هر مرورگر جداگانه فعال شود و پس از فعال‌سازی فعالیت‌های شما در اینترنت ذخیره سازی نخواهد شد. هرچند اگر در مرورگر خود تغییراتی اعمال کنید یا آن را پاک و دوباره نصب کنید ممکن است در شرایط خاصی، این اطلاعات دوباره ذخیره سازی شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گزینه قطع همکاری به لینک زیر مراجعه کنید:

http://ir.foutap.com/privacy_policy_fa/opt_out-fa

برای سوال در مورد حریم خصوصی با این ایمیل در تماس باشید:

FreakOut Iran E-mail: ir@foutap.com

1 July 2017